Disclaimer

De inhoud van www.ststefanus.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Scouting St. Stefanus tracht juiste,
volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Scouting St. Stefanus expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.
Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico.Scouting St. Stefanus garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Scouting St. Stefanus hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, naar individuele Scoutinggroepen,
stichtingen en steunpunten, betekent dit niet dat Scouting St. Stefanus de op of via deze internetsites aangeboden
 producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie.
Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Scouting St. Stefanus aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid
 met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites.
De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites,
 is door Scouting St. Stefanus niet geverifieerd.

Cookies

Scouting St. Stefanaus is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. Scouting St. Stefanus maakt gebruik van
 functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media.
De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Meer informatie over het gebruik van cookies op de website van Scouting St. Stefanus. Vindt u hier http://ststefanus.nl/cookies.html

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scouting Nederland is het niet toegestaan links naar sites van Scouting Nederland
 aan te bieden met uitzondering van erkende organisatieonderdelen die een eigen site onderhouden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Scouting St. Stefanus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele,
immateriële of gevolgschade, ongeacht of Scouting St. Stefanus op de mogelijkheid van deze schade gewezen is,
die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot defecten,
virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite,
de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, het onderscheppen,
wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Scouting St. Stefanus of aan u wordt gezonden, de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite,
misbruik van deze internetsite, verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld
 of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van Scouting St. Stefanus.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Scouting St. Stefanus behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie,
met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie,
met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Fotomateriaal en content

Content en foto’s zijn ©Scouting St. Stefanus en diverse fotografen.
Wilt u iets van dit fotomateriaal of overige media gebruiken, neem dan contact op met de webmaster@ststefanus.nl.