Corona Update

Beste leden en ouders,
De kogel is door de kerk, of op zijn scoutings, de pijl is door het bos: We mogen van de gemeente per zaterdag 9 mei weer speltakken draaien.
Daar zijn erg blij mee! Om te mogen draaien moeten we ons wel aan een aantal voorschriften houden.
Neem dit alstublieft samen met uw kind door.

 • Alle regels zijn in samenspraak met de gemeente Valkenswaard en
  scouting Nederland. Het is een aanvulling op de landelijke voorschriften
  van het RIVM, welke uiteraard ook van toepassing is.
 • Voel je nooit verplicht om te komen als je er (nog) niet prettig bij voelt.
  Elke keuze wordt gerespecteerd.
 • Ga voordat je komt thuis naar het toilet, en drink nog wat.
 • De scouting mag geen eten en drinken verschaffen.
  Wil je toch wat drinken mag je een flesje water mee brengen (dus geen snoep of frisdranken).
 • Voor het brengen en halen wordt het Scoutingpad een één richtingsweg.
  Als je de weg doorrijd kom je weer op de Vest uit.
  De rijrichting wordt met borden  aangegeven. Voor fietsers gelden de zelfde regels.
 • Elke speltak krijgt een eigen uitstap/ophaalpunt. Ouders stappen niet uit.  Wil je iets vragen dan kan je de leiding bellen.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang aan en ga achteraf direct naar huis.
 • Bij slecht weer krijg je bericht van de leiding dat het draaien niet door gaat.
 • We draaien buiten. Kinderen komen niet in de blokhut.
 • De bevers en welpen mogen niet binnen 1,5m van de leiding komen.
 • De scouts mogen niet binnen 1,5m van de leiding én elkaar komen.
 • De speltakken blijven gescheiden van elkaar.
 • Blijf op het afgesproken terrein waar je met je speltak bent.

Als iemand zich blijvend niet aan de voorschriften houdt is de leiding helaas genoodzaakt om de ouders te bellen met de vraag het kind op te komen halen.
Voor vragen over draaien en de speltak kun je bellen met de leiding, vragen over de corona maatregelen kun je contact opnemen met Geert.

We hebben er zin in!